Sunday, 6 September 2015

Zasilanie / Powering

Dla potrzeb obserwacyjnych nie trzeba zbytnio martwić się o zasilanie, kable czy komputer. Podstawą jest teleskop, okulary i montaż zasilany z jakiegoś źródła energii, np. Power Tanka. W takim zestawie zasilanie montażu nie stanowi większego wyzwania przy tak małym poborze mocy (ok. 1,5 A). Jednak gdy rozpoczyna się przygoda z astrofotografią i rośnie ilość elementów zestawu teleskopowego, które potrzebują również prądu,  zasilanie staje się delikatnie mówiąc problematyczne. Po pierwsze dlatego, że ilość urządzeń (kamera, koło filtrowe, montaż, grzałki...) pracujących w zestawie pobiera znaczne ilości prądu co powoduje spadek napięcia przy pracy z akumulatorem a po drugie ilość kabli jaka się pojawia zaczyna przekształcać się w pajęczynę. Zgrubnie licząc w podstawowej wersji mam 3 kable zasilające a razem z grzałkami 5. Do tego przewody USB i guidera to dodatkowe 4 kable. Razem, w czasie sesji fotograficznej zwisa z teleskopu ok 9 przewodów. Staje się to uciążliwe a czasami nawet niebezpieczne (jeśli kabel się zaczepi to może blokować ruchy głowicy montażu).
For the purpose of visual observation, you do not need to care too much about power source, cables or computer. The base are telescope, eyepieces and telescope mount powered by some small power source like Power Tank. In such case, power source is not a crucial element of the setup – it is not a big deal if you need no more than 1.5A. However, when you start adventure with astrophotography simultaneously appear a number of various elements which needs to be powered up, and to put it mildly, the power becomes important and problematic. Firstly, because the number of devices (camera, filter wheel, mount, heaters, computer ...) working in the setup gets a significant amount of electricity which causes a voltage drop when working with the battery. Secondly, number of cables which appears begins to transform into a spider's web. Roughly counting in the basic version I have 3 power cables for astro devices plus 2 cables for heaters. Additionally there are four USB cables for guiding camera, main camera, filter wheel and mount. Together, during a photo session hangs from the telescope around 9 wires. It becomes a nuisance and sometimes even dangerous (if cable gets caught up it can block the movement of the head mount). Power Tank has only 2 power socket.

I tu pojawiła się potrzeba zbudowania rozdzielacza mocy. Ponieważ większość sesji prowadzę w zasięgu gniazdka elektrycznego, dlatego zrobiłem rozdzielacz w oparciu o zasilacz sieciowy.
At that point there was a need to build a power switch and ensure a stable power supply. I made it based on the AC adapter.


Na jednej z aukcji internetowej zaopatrzyłem się w zasilacz do XBOX'a - daje napięcie lekko ponad 12V i ma moc 175W  (14A)- w sam raz do zasilania wszystkiego. Zgrubnie licząc potrzeba mi około 120W włącznie z dwoma grzałkami, mam więc spory zapas i pewność stabilności zasilania. Końcówkę kabla zaopatrzyłem w złącze komputerowe a połączenia przewodów wykonane zostały według załączonego wyżej schematu. Skrzyneczkę rozdzielczą zaopatrzyłem dodatkowo w licznik napięcia i poboru mocy. Nie jest to niezbędne, ale pozwala kontrolować parametry zasilania i obciążenia prądowego całego zestawu. Z dotychczasowych 5 kabli zwisających luźno do ziemi zrobił się jeden!!! Kolejnym krokiem będzie zakup Hub'a USB tak, aby zredukować ilość przewodów USB wychodzących do komputera do jednego kabla.
In one of the online auction I bought a power adapter for the Xbox - it gives the voltage slightly above 12V and has the power of 175W (14A) - just enough to power everything. Roughly I need about 120W including two heaters, so the adapter is big enough to supply the power for all equipment and ensure stable operation. End of the cable has been equipped into a computer interface assembled as per the above scheme. I also equipped power switch box with voltage and power meter. Of course it is not critical but gives a chance to control power parameters and current load the whole set. With the current 5 cables hanging loosely to the ground had become one !!! The next step will be to purchase a USB hub to reduce the number of outgoing USB cable to a computer.No comments:

Post a Comment