Wednesday, 11 November 2015

Paskowanie NEQ6 / NEQ6 Belt Drive


Udało mi się z sukcesem zakończyć modyfikację napędu mojego montażu NEQ6 Pro zmieniając system napędu z kół zębatych na napęd paskowy. Eliminacja zębatek  a dokładniej mówiąc kontaktu pomiędzy zębatkami powoduje znaczną poprawę / ograniczenie błędów prowadzenia. Wykonanie tego samemu to fajne doświadczenie, poznanie budowy i zrozumienie zasady działania montażu i przede wszystkim wielka satysfakcja :)
I was able to successfully complete the modification of my NEQ6 Pro mount, changing drive system with gear on the belt drive. Elimination of the gear or to be more precise contact between gears results in a significant improvement / reduce tracking errors. Doing this job by yourself is a cool experience, gives a chance to get a knowledge about mount construction and understanding of the principles of operations and above all gives a great satisfaction :)

Polecam niezdecydowanym, choć jeszcze testów polowych nie przeprowadziłem. Póki co jedno jest pewne, nie mam żadnych luzów, montaż pracuje cichutko i równomiernie.
I would recommend undecided, although field tests are not conducted. For now, one thing is certain, I have no backlash, assembly works quietly and evenly.

No comments:

Post a Comment