Saturday, 19 March 2016

Księżyc / The Moon

W końcu pierwsza pogodna noc od kilkunastu tygodni. Po tak długim czasie nie sposób się oprzeć fotografii pod gołym niebem, bez względu na temperaturę i czas. Choć nastawiam się na zdjęcia obiektów głębokiego kosmosu to fotografia Księżyca sprawia mi wielką przyjemność. Poniżej moja pierwsza mozaika, która powstała z 25 kadrów (łącznie 25 000 klatek). Materiał zbierałem Schmidtem 11" z reduktorem ogniskowej F/6.3 (1764 mm) i kamerą ZWO ASI 120MM. Mozaika złożona w Image Composite Editor - darmowa, bardzo wydajna i prosta aplikacja do składania zdjęć panoramicznych  http://research.microsoft.com/en-us/downloads/69699e5a-5c91-4b01-898c-ef012cbb07f7/

Finally, after several weeks of cloudy weather I had an opportunity for astrophotography. Neither low temperatures nor the late hour and midweek could not be an obstacle to taking pictures. Although for a long time I thought about photography of deep space objects so also taking a picture of Moon gave me a lot of pleasure. Below my first mosaic, which was created from 25 AVI (a total of 25 000 frames). Material collected with Schmidt 11" + focal reducer F/6.3 (1.764 mm) + camera ZWO ASI 120MM. Mosaic composed by means of Image Composite Editor - a free software, very powerful and simple application for panoramic images. http://research.microsoft.com/en-us/downloads/69699e5a-5c91-4b01-898c-ef012cbb07f7/


Poniższe zdjęcie przedstawia Morze Jasności (Mare Serenitatis 650 x 650 km) z dwoma masywami górskimi Kaukaz (w górnej części zdjęcia) i Apeniny z piękną cieśniną pomiędzy nimi. Kaukaz ma długość łańcucha górskiego 520 km z najwyższym szczytem 3650 m. Apeniny rozciągają się na znacznie większej powierzchni - 953 km z najwyższym szczytem 5400 m (na zdjęciu część pasma górskiego ukryta jest w cieniu terminatora).
The following picture shows Brightness Sea (Mare Serenitatis 650 x 650 km) with two mountain ranges Caucasus (in the upper part of the photo) and the Apennines with a beautiful strait between them. Caucasus mountain chain has a length of 520 km, the highest peak 3650 m. Apennines extend over a much larger area - 953 km with the highest peak of 5,400 m (pictured part of the mountains are hidden in the shadow).


Więcej detali można uzyskać bez reduktora ogniskowej. Ogniskowa  poniższej fotografii to 2800 mm. Im większa ogniskowa tym większą rolę odgrywa "seeing" i właściwa kolimacja teleskopu co przy tej rozdzielczości zaczyna być już widoczne. W prawym górnym rogu widać krater Eudoxus o średnicy 68 km i w dolnej części zdjęcia kolejne dwa kratery uderzeniowe Aristillus (55 km) i Autolycus (40 km)
More details can be obtained without focal reducer. Focal length of the next photo is 2800 mm. The higher the focal length the greater role of "seeing" and proper collimation of the telescope.  At such resolution all the weaknesses are visible. In the upper right corner you can see Eudoxus crater with a diameter of 68 km and in the lower part of the photo next two impact craters Aristillus (55 km) and Autolycus (40 km)Ostatnia próba tej sesji to ujęcie krateru Aristillus z soczewką Barlow'a x2. Tu już bardzo wyraźnie wiać wszelkie niedoskonałości kolimacji teleskopu i ustawieniu ostrości. Mimo wszystko bardzo ładnie widać wypiętrzenia jakie pojawiły się po uderzeniu jakiejś asteroidy.
The last attempt this session to approach the crater Aristillus lens Barlow x2. With such a high magnification already very clearly you see all the imperfections of the telescope collimation and focusing. Inside the crater you can be seen very nicely upheavals that followed the impact of some asteroids.

No comments:

Post a Comment