Thursday, 19 May 2016

M101 Galaktyka Wiatraczek / Pinwheel Galaxy

Poniżej prezentuję kolorowa wersję M101 czyli dobrze znanej astroamatorom Galaktyki Wiatraczek w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. Krótki opis tego obiektu zamieściłem w poście M101 Pierwsze światło więc nie będę już powtarzał informacji na jej temat. Zdjęcie wykonane teleskopem TSAPO 90/600 z kamerą ATIK383L, skala 1.84 asec/px. Materiał LRGB naświetlany w ciągu dwóch krótkich majowych nocy (L 30x300, RGB średnio 10x600). Planuję jeszcze uzupełnienie materiału w kanale B z uwagi na ograniczoną ilość klatek i stosunkowo duży szum w tym kanale - po prostu zabrakło nocy.
Below I present the color version of M101 which is well-known for amateur astronomers as Pinwheel Galaxy lying in the constellation of Ursa Major. Short description of this object I have already published in one of my previous post M101 - First Light so it's not needed to be mentioned once again here. Photo taken with TSAPO 90/600 telescope and ATIK 383L camera  - scale 1.84 asec/ px. LRGB material collected during two short May's night (L: 30x300, RGB: average 10x600). I plan to collect more material in the channel B due to the limited number of frames, and a relatively large noise in this channel - just ran out the night.Na zdjęciu po lewej stronie widoczna jest również karłowata galaktyka spiralna NGC5474 odkryta 1 maja 1788 roku przez  Williama Herschela. Leży w odległości podobnej jak M101 czyli ok 21 lat świetlnych od Ziemi. W górnej części po prawej stronie (na godzinie 13:00) widoczna jest również wyraźnie inna galaktyka z grupy M101 - NGC5473.
On the left side you can also see dwarf spiral galaxy NGC5474 discovered May 1, 1788 by William Herschel. It lies at a distance similar to M101 which is about 21 years light from Earth. At the top of the right (at one o'clock) is also clearly seen another galaxy NGC 5473 belongs to the same group of M101.

Tuesday, 17 May 2016

Księżyc / Moon 15.05.2016

Zanim powstanie kolorowa fotografia M101 z poprzedniego wpisu, muszę jeszcze dozbierać materiału w kanale niebieskim. Ale póki co korzystając z chwilowej poprawy pogody i pięknego Księżyca zrobiłem parę zdjęć naszego naturalnego satelity.

Before I finish my last photo M101 in color version from previous entry I need to collect more material in blue channel. But in the meantime, taking advantage from temporary improvement of weather condition and beatiful Moon I made a few photos of our natural satellite.
Monday, 2 May 2016

M101 Pierwsze światło / First Light


Celem ostatniej sesji (30.04.2016) była galaktyka spiralna figurująca w katalogu Messiera pod numerem 101. To obiekt bardzo podobny do naszej rodzimej galaktyki Drogi Mlecznej tyle, że to gigant bo jest większy o około 70%. M101 - Galaktyka Wiatraczek leży w odległości 21 lat świetlnych w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy (14h03m12,51s; +54°20'53,1"). Średnica galaktyki to 170 000 lat świetlnych a masa oszacowana została na około 180 miliardów mas Słońca. Ilość gwiazd powiązanych ze sobą grawitacyjnie w M101 szacuje się na setki miliardów. W jej centrum, podobnie jak w centrum innych galaktyk, znajduje się ogromna czarna dziura pożerająca otaczającą ją materię. Bliskie sąsiedztwo innych satelitarnych galaktyk powoduje znaczne odkształcenie jednego z ramion - widoczne na zdjęciu.
Jak tylko nadarzą się dobre warunki atmosferyczne na pewno zabiorę się za zbieranie materiału w poszczególnych kanałach RGB tak, aby finalnie powstała kolorowa fotografia naszej sąsiadki. Ponieważ w galaktyce tej występuje sporo regionów gwiazdotwórczych warto też będzie zebrać materiał w paśmie wodorowym H-alpha.

The aim of the last session (30/04/2016) was spiral galaxy registered in the  Messier Catalog at number 101. This object is very similar to our home galaxy the Milky Way, but it is giant, larger by about 70%. M101 - the Pinwheel Galaxy lies within 21 light-years away from Earth in the constellation Ursa Major (14h03m12,51s; +54°20'53,1"). The diameter of the galaxy is 170 000 light-years  and its weight was estimated at about 180 billion solar masses. Number of stars linked together by gravity in M101 is estimated at hundreds of billions. At its center, as the center of many other galaxies, there is a huge black hole devouring surrounding matter. The closest neighborhood to other satellite galaxies causes significant deformation of one arm which is clearly visible in the picture.
As soon as good weather happen I will definitely collect more material in the individual RGB channels, so that finally I would like to create a color photography of our neighbor's galaxy. Because in this galaxy there is a numerous regions of formation of extremely brilliant stars (called regions HII) spread over the spiral arms I am going to collect material in the H-alpha narrow band.Obiekt wdzięczny do astrofotografii ponieważ o tej porze roku znajduje się prawie w zenicie więc przy ograniczonym polu widzenia nie stanowi to większego problemu. Zdjęcie wykonane w warunkach nieba podmiejskiego przy stosunkowo dobrej pogodzie. Prowadzenie montażu jak widać bez większych problemów - korekty prowadzenia w zakresie +/- 1 pix. Życzyłbym sobie więcej takich nocy.

Specyfikacja: L 30x300s, 20xFlat, 20xDark, 20xBias

The object is grateful for astrophotography because this time of year is almost at its zenith so if somebody has a problem with a limited field of view, this is not a big problem. Photo taken under suburban skies with relatively good weather. As you can see on the next picture, there was no major problem with mount tracking - error correction in the range of +/- 1 pixel. I wish to myself more such nice nights.

Technical card: L 30x300s, 20xFlat, 20xDark, 20xBias