Thursday, 19 May 2016

M101 Galaktyka Wiatraczek / Pinwheel Galaxy

Poniżej prezentuję kolorowa wersję M101 czyli dobrze znanej astroamatorom Galaktyki Wiatraczek w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. Krótki opis tego obiektu zamieściłem w poście M101 Pierwsze światło więc nie będę już powtarzał informacji na jej temat. Zdjęcie wykonane teleskopem TSAPO 90/600 z kamerą ATIK383L, skala 1.84 asec/px. Materiał LRGB naświetlany w ciągu dwóch krótkich majowych nocy (L 30x300, RGB średnio 10x600). Planuję jeszcze uzupełnienie materiału w kanale B z uwagi na ograniczoną ilość klatek i stosunkowo duży szum w tym kanale - po prostu zabrakło nocy.
Below I present the color version of M101 which is well-known for amateur astronomers as Pinwheel Galaxy lying in the constellation of Ursa Major. Short description of this object I have already published in one of my previous post M101 - First Light so it's not needed to be mentioned once again here. Photo taken with TSAPO 90/600 telescope and ATIK 383L camera  - scale 1.84 asec/ px. LRGB material collected during two short May's night (L: 30x300, RGB: average 10x600). I plan to collect more material in the channel B due to the limited number of frames, and a relatively large noise in this channel - just ran out the night.Na zdjęciu po lewej stronie widoczna jest również karłowata galaktyka spiralna NGC5474 odkryta 1 maja 1788 roku przez  Williama Herschela. Leży w odległości podobnej jak M101 czyli ok 21 lat świetlnych od Ziemi. W górnej części po prawej stronie (na godzinie 13:00) widoczna jest również wyraźnie inna galaktyka z grupy M101 - NGC5473.
On the left side you can also see dwarf spiral galaxy NGC5474 discovered May 1, 1788 by William Herschel. It lies at a distance similar to M101 which is about 21 years light from Earth. At the top of the right (at one o'clock) is also clearly seen another galaxy NGC 5473 belongs to the same group of M101.

No comments:

Post a Comment