Monday, 2 May 2016

M101 Pierwsze światło / First Light


Celem ostatniej sesji (30.04.2016) była galaktyka spiralna figurująca w katalogu Messiera pod numerem 101. To obiekt bardzo podobny do naszej rodzimej galaktyki Drogi Mlecznej tyle, że to gigant bo jest większy o około 70%. M101 - Galaktyka Wiatraczek leży w odległości 21 lat świetlnych w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy (14h03m12,51s; +54°20'53,1"). Średnica galaktyki to 170 000 lat świetlnych a masa oszacowana została na około 180 miliardów mas Słońca. Ilość gwiazd powiązanych ze sobą grawitacyjnie w M101 szacuje się na setki miliardów. W jej centrum, podobnie jak w centrum innych galaktyk, znajduje się ogromna czarna dziura pożerająca otaczającą ją materię. Bliskie sąsiedztwo innych satelitarnych galaktyk powoduje znaczne odkształcenie jednego z ramion - widoczne na zdjęciu.
Jak tylko nadarzą się dobre warunki atmosferyczne na pewno zabiorę się za zbieranie materiału w poszczególnych kanałach RGB tak, aby finalnie powstała kolorowa fotografia naszej sąsiadki. Ponieważ w galaktyce tej występuje sporo regionów gwiazdotwórczych warto też będzie zebrać materiał w paśmie wodorowym H-alpha.

The aim of the last session (30/04/2016) was spiral galaxy registered in the  Messier Catalog at number 101. This object is very similar to our home galaxy the Milky Way, but it is giant, larger by about 70%. M101 - the Pinwheel Galaxy lies within 21 light-years away from Earth in the constellation Ursa Major (14h03m12,51s; +54°20'53,1"). The diameter of the galaxy is 170 000 light-years  and its weight was estimated at about 180 billion solar masses. Number of stars linked together by gravity in M101 is estimated at hundreds of billions. At its center, as the center of many other galaxies, there is a huge black hole devouring surrounding matter. The closest neighborhood to other satellite galaxies causes significant deformation of one arm which is clearly visible in the picture.
As soon as good weather happen I will definitely collect more material in the individual RGB channels, so that finally I would like to create a color photography of our neighbor's galaxy. Because in this galaxy there is a numerous regions of formation of extremely brilliant stars (called regions HII) spread over the spiral arms I am going to collect material in the H-alpha narrow band.Obiekt wdzięczny do astrofotografii ponieważ o tej porze roku znajduje się prawie w zenicie więc przy ograniczonym polu widzenia nie stanowi to większego problemu. Zdjęcie wykonane w warunkach nieba podmiejskiego przy stosunkowo dobrej pogodzie. Prowadzenie montażu jak widać bez większych problemów - korekty prowadzenia w zakresie +/- 1 pix. Życzyłbym sobie więcej takich nocy.

Specyfikacja: L 30x300s, 20xFlat, 20xDark, 20xBias

The object is grateful for astrophotography because this time of year is almost at its zenith so if somebody has a problem with a limited field of view, this is not a big problem. Photo taken under suburban skies with relatively good weather. As you can see on the next picture, there was no major problem with mount tracking - error correction in the range of +/- 1 pixel. I wish to myself more such nice nights.

Technical card: L 30x300s, 20xFlat, 20xDark, 20xBiasNo comments:

Post a Comment