Tuesday, 30 August 2016

NGC6888 - first light

Wakacje wakacjami a tęsknota za astrofotografią coraz silniejsza :) Znalazłem na komputerze pierwszych sześć klatek mgławicy emisyjnej NGC6888, zrobionych w lipcu w wąskim paśmie wodorowym. W jej centrum widoczna jest gwiazda WR136, która powstała w drodze ewolucji od fazy nadolbrzyma typu O przez czerwonego karła do gwiazdy typu Wofla-Rayeta przyczyniając się do powstania tej pięknej mgławicy. W prawej części zdjęcia widoczna jest "chmura" pyłowo-gazowa (głównie wodór). Fotografia jest efektem złożenia 6 klatek o czasie 1200 sekund każda. Mam nadzieję dokończyć to zdjęcie po wakacjach - do szczęścia potrzebuję więcej klatek w paśmie H-alpha i RGB dla złożenia koloru.
Holidays in progress but longing for astrophotography becoming stronger :) I found on my computer the first six frames of NGC6888 emission nebula, taken in July in a hydrogen narrow band. At its center is visible star WR 136, which was originally the supergiant type "O" and then evolved through red dwarf to Wolf-Rayet star, contributing to the creation of this beautiful nebula. Right part of the image shows dust and gas cloud (mostly hydrogen). Photography is the result of submission of 6 frames with 1200 seconds each. I hope to finish this image after my holidays - to happiness need more frames in the H-alpha narrow band and RGB for color assembly.No comments:

Post a Comment