Thursday, 1 December 2016

WYSTAWA / EXHIBITION


WYSTAWA ASTROFOTOGRAFII
 pokaz sprzętu i prelekcje tematyczne
26 listopada 2016
ASTROPHOTOGRAPHY EXHIBITION
lectures and astro-equipment show
26 November 2016


Nasze Nocne Niebo - pod takim właśnie tytułem zorganizowana była wystawa zdjęć astro-fotograficznych, autorstwa Michała Ostrowskiego, Bartosza Bujarskiego i mojej skromnej osoby Rafała Trzebińskiego w ramach grupy Astrofotografia Włocławek. Wydarzenie to miało miejsce we włocławskim Centrum Kultury "Browar B" w pięknej kameralnej sali dawnego browaru. Naszym celem była popularyzacja astronomii, astrofotografii i oczywiście możliwość prezentacji naszych prac. Wydaje się, że ten cel udało nam się osiągnąć. Na wystawie zgromadziliśmy ponad 50 osób, które mam nadzieję udało nam się zainteresować zdjęciami i opowieściami o tym, w jaki sposób powstają tego typu prace. Michał Ostrowski opowiadał o teleskopach zwierciadlanych, za pomocą których wykonuje zdjęcia planetarne i pejzaże nocnego nieba a ja miałem przyjemność poopowiadać trochę o astronomii, różnorodności i pięknie kosmosu, sprzęcie wykorzystywanym w fotografii DSO oraz samym procesie zbierania materiału i przebiegu sesji astro-fotograficznej. Naprawdę było bardzo przyjemnie za co szczerze i serdecznie dziękuję moim kolegom z grupy oraz obecnym na spotkaniu  gościom. Dziękuję również Michałowi, że wiódł prym w organizacji tego przedsięwzięcia i CK "Browar B" za umożliwienie nam prezentacji naszych prac i nas samych :)

* Niektóre z poniższych zdjęć, prezentuje dzięki uprzejmości Pani Kingi Sroczyńskiej z portalu wiadomości kulturalnych Włocławka http://centrumsceny.pl/
Our Night Sky - that's the name of Astrophotography Exhibition organized by photographers Michael Ostrowski, Bartosz Bujarski and myself -Rafał Trzebiński within the group "Astrophotography Wloclawek". The event took place in Wloclawek Cultural Centre "Brewery B" in the beautiful chamber hall of the former brewery. Our aim was to popularize astronomy, astrophotography, and of course the opportunity to showcase our work. It seems that this goal has been achieved. At the exhibition we gathered more than 50 people, which I hope we managed to interest with our photographs and stories about how this type of works are created. Michał Ostrowski spoke about reflecting telescopes, with which takes photos of night sky and planets and I had the pleasure talk a little bit about astronomy, diversity and beauty of the cosmos, equipment used in DSO photography  and the process of material collecting for further processing. Really it was very nice for what I would like to sincerely thank to my colleagues in the Astro Group and of course all guests. Also, I would like to thanks to CK 'Brewery B "for allowing us to showcase our work and ourselves :)

* Some of the photos below, I can present courtesy of Mrs. Kinga Sroczyńska from cultural information portal of Wloclawek City http://centrumsceny.pl/


Zapis wideo prelekcji, zrealizowany przez lokalną, włocławską telewizję CW24.
No comments:

Post a Comment