Sunday, 21 May 2017

IC5070 - Pelican Nebula

Korzystając z przepięknej pogody, dwie ostatnie sesje poświęciłem fotografowaniu IC5070 Mgławicy Pelikan w konstelacji Łabędzia. Ta część nieba wyjątkowo bogata jest w obszary wodorowe. Mgławica Pelikan jest częścią innej przepięknej i potężnej mgławicy Ameryka Północna. Oddalona jest od Ziemi o około 2000 lat świetlnych. Patrząc na nocne niebo można ją znaleźć poniżej głównej gwiazdy konstelacji Łabędzia - Deneb. Niestety, zobaczenie jej gołym okiem a nawet z większością teleskopów jest niemożliwe. Obszary mgławicowe fotografuje się z wykorzystaniem wąskopasmowego filtra wodorowego H-alfa. Aby uchwycić tą delikatną strukturę czasy naświetlania jednej klatki muszą być dość długie. Poniższe zdjęcie złożone jest z kilkunastu klatek.
Taking advantage of the beautiful weather, the last two sessions I have devoted to photographing the IC5070 Pelican Nebula in the Swan constellation. This part of the sky is exceptionally rich in hydrogen. The Pelican Nebula is part of another beautiful and mighty North American nebula. It is about 2,000 light-years from Earth. Looking at the night sky you can find it just below Deneb the main star of Swan constellation. Unfortunately, to see it with the naked eye and even with most telescopes is impossible. Nebula areas are photographed using a narrowband H-alpha hydrogen filter. To capture this delicate structure, the exposure times of one frame must be fairly long. The following image is composed of several frames.