Sunday, 11 June 2017

HOUSTON - NASA Space Center

Bez specjalnego rozpisywania się, zamieszczam na pamiątkę parę zdjęć z wizyty w muzeum centrum lotów kosmicznych NASA w HOUSTON. Wizyta udana, ale chyba największe wrażenie robi rakieta Saturn V wykorzystywana w księżycowych misjach Apollo. Rozmiar przytłacza a to tylko rakieta wynosząca lądownik na Księżyc (400 000 km od Ziemi)
.
Without a special writing, I am posting a few photos from sightsing of a NASA Space Center museum in Houston. A successful visit, but probably the most impressive is the Saturn V rocket used in the Apollo moon missions. The size is overwhelming. It's just a mooncote rocket.