Wednesday, 10 January 2018

Bernard 33

Orion, to chyba jedna z bardziej znanych konstelacji zimowego nieba. Pełna jest niesamowitych obiektów astronomicznych zarówno tych nadających się do obserwacji wizualnych jak i tych, które dostrzec można tylko z wykorzystaniem astrofotografii. Na celowniku mojego teleskopu znalazła się odległa o 1500 lat świetlnych ciemna mgławica "Koński Łeb" znana jako Bernard 33, pięknie kontrastująca z mgławicą emisyjną IC434. Znaleźć ją można w sąsiedztwie gwiazdy Alnitak, jednej z trzech gwiazd tworzących pas Oriona. Mgławica "Koński Łeb" prezentuje się pięknie na tle chmury wodoru oraz pyłu i choć wydaje się być dość małą to jej rozmiary są imponujące. Rozciąga się na przestrzeni ok 3.5 roku świetlnego. Ten obszar nieba to fantastyczne miejsce dla narodzin  nowych gwiazd.

Orion is probably one of the best known constellations of winter sky. It is full of amazing astronomical objects, both those suitable for visual observations and those that can be seen only with the use of astrophotography. The target of my telescope was 1500 light-years away, a dark "Horsehead" nebula known as Bernard 33, beautifully contrasting with the emission nebula IC434. It can be found in the neighborhood of the Alnitak star, one of the three stars forming the Orion belt. The "Horsehead" nebula looks beautiful against the clouds of hydrogen and dust, and although it appears to be quite small, its size is impressive. It extends over approximately 3.5 light years. This area of sky is a fantastic place for the birth of new stars.

Parametry techniczne: H-alpha 9 x 900 sec, ATIK383L, TSAPO 130/910
Technical card: H-alpha 9 x 900 sec, ATIK383L, TSAPO 130/910

No comments:

Post a Comment