NEQ6 - Belt Drive


Bezchmurne niebo, brak Księżyca i wolny CZAS to w moim przypadku warunki prawie nie do spełnienia jednocześnie :) Dlatego więcej czasu spędzam przy sprzęcie czy komputerze zamiast na sesjach astro-foto. O modyfikacji montażu polegającej na wymianie systemu zębatek na napęd pasowy usłyszałem pierwszy raz na zlocie (RODOS). Jakiś czas później nadarzyła się okazja zakupu zestawu do modyfikacji na forum astronomicznym. Gotowy zestaw montażowy można kupić za stronie Rowan Astronomy za niespełna 120£.  Co można osiągnąć dokonując modyfikacji napędu montażu? Przede wszystkim poprawia się jakość prowadzenia montażu na skutek redukcji "błędów" mechanicznych jakie powstają w czasie pracy kół zębatych i dodatkowo znacznie wycisza pracę montażu. Przy długich czasach naświetlania, błędy prowadzenia są istotnym elementem w astrofotografii.
Cloudless skies, no Moon on the firmament and free time that’s the three key elements which in my conditions are almost impossible to meet at the same time :) So more time I spend on the equipment or computer instead of astro-photo sessions. First time about mount modification I have heard during one of the astro-meeting (RODOS). Modification means changing drive system from gear into belt. Some times later there was an opportunity to purchase a kit for modification. Ready kit can be purchased from the Rowan Astronomy web page for less than £ 120.£.  What can be achieved by making modifications of the mount drive? First of all the quality of tracking is improved due to the reduction of mechanical "errors" which arise during operation of gears and additionally it’s also significantly reduce noise. Tracking errors become a crucial elements in astrophotography during long exposure.

     Źródło / Source: http://www.rowanastronomy.com/

Demontaż starego systemu napędowego i montaż nowego układu paskowego nie jest wielką filozofią, ale jak każda rzecz którą wykonuje się pierwszy raz wymaga uwagi, cierpliwości i odrobinę odwagi. Nowe części otrzymałem razem z instrukcją - uważam że jest wystarczająco dokładna aby w miarę bezproblemowo wykonać modyfikację. Instrukcja dostępna jest również na stronie producenta pod adresem: http://www.rowanastronomy.com/pdf/NEQ6-Belt-Kit.pdf
Removing the old drive system and installation a new one is not a great philosophy, but as every thing done for the first time requires attention, patience and a little courage. New parts I received together with instructions - I think that is sufficiently precise as to smoothly perform the modification. Instruction is also available on the manufacturer's website at: http://www.rowanastronomy.com/pdf/NEQ6-Belt-Kit.pdf
Bardzo przydatna może okazać się też inna strona Astro Baby. Znaleźć tam można sporo szczegółowych informacji o tym jak rozebrać, konserwować wewnętrzne części i złożyć montaż NEQ6.

Zgodnie z instrukcją, pierwsze etapy pracy i chyba najprostsze to demontaż kolejnych części, czyli demontaż płytki sterującej
Very useful can be another website Astro Baby. You can find there a lot of detailed information about how to dismantle, maintain internal parts and make assembly again NEQ6 mount.

According to the manual, the first stages of work and perhaps the simplest starts dismantling each elements one by one starting from mother board.


silników krokowych
dismantling stepper motors


i dalej elementów montażu w osi Deklinacji i kolejno Rektascencji
and further dismantling next elements in the Declination and subsequently RA axisNa poniższym zdjęciu widać odkrytą przekładnie ślimakową (ślimak i ślimacznica) z zainstalowaną na końcu zębatką, która napędzana jest również kołem zębatym .W lewym górny rogu zdjęcia widać silnik z przekładnią zębatą napędzającą układ przekładni ślimakowej. Jak łatwo się doliczyć pomiędzy silnikiem a ślimakiem zainstalowane są trzy koła zębate. Na każdym zestawie kół pojawiają się minimalne luzy pomiędzy zębami w czasie pracy co bezpośrednio wpływa na błąd okresowy jaki pojawia się w czasie prowadzenia montażu (PE - Periodic Error )
In the picture below you can see the exposed worm gear (worm and worm wheel) installed at the end of the rack, which is also driven by gear. In the top left corner of the picture you can see the geared motor which drives a worm gear system. As it is easy to calculate between the motor and the screw three gears are installed. At the interface of each pair of gears there are minimum clearances between the teeth during operation which directly affects the periodic error (PE - Periodic Error)

I tu z pomocą przychodzi napęd paskowy, który w eliminuje kontakt kół zębatych ze sobą. Obroty silnika przenoszone są bezpośrednio na wał ślimaka za pomocą pasa transmisyjnego.

Here the belt drive comes and eliminates the gears contact with each other. The motor speed is transferred directly to the worm wheel through a belt transmission.
Poniższe zdjęcie pokazuje silnik z układem przekładni zębatej do napędu wału ślimaka i silnik po zainstalowaniu nowej płyty czołowej z rolkami prowadzącymi prasek transmisyjny.

The picture below shows a stepper motor with gear system and the same motor after installing a new front plate with idler rollers for transmission belt.Kolejne etapy pracy to montaż wszystkich części i tu pojawia się chyba największe wyzwanie. Głównie dlatego że wszystkie elementy toczne (łożyska, tuleje...) są idealnie ze sobą spasowane. Włożenie łożyska na wał może być banalne ale równie dobrze może być mega wyzwaniem. Miałem dwa takie momenty szczególnie z łożyskami montowanymi w osi RA. Permanentnie się blokowały w czasie nakładania na wał, pozostawały więc tyko takie narzędzia jak młoteczek i drewniany klocek. Z czasem doczytałem różne porady na forum i nie ocenione okazały się LODÓWKA i SUSZARKA. Bardzo pomocne rzeczy bo metal w zimnym otoczeniu kurczy się a w ciepłym rozszerza. Jeżeli więc łożysko nagrzeje się suszarką a głowicę z wałem schowa się na jakiś czas do zamrażarki to efekt murowany. Nałożenie łożyska po takich operacjach okazało się dziecinnie proste. Po zmontowaniu wszystkich elementów głowicy montażu i po zainstalowaniu płytek montażowych silnika, mamy następujący widok:


Teraz montujemy silniki i dokonujemy regulacji napięcia pasów. W drugiej płytce czołowej, przykręconej bezpośrednio do silników są nawiercone otwory w kształcie fasolek co umożliwia odpowiednie pozycjonowanie silnika tak, aby można było odpowiednio napiąć pasek napędowy. Pozostaje więc przykręcić silniki, podpiąć elektronikę i dokonać regulacji aby wyeliminować luzy w osiach RA i DEC

Polecam stronę Astro Baby ze szczegółową instrukcją jak to zrobić. Nie jest to trudne, zapewniam.

Źródło / Source: http://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuild%20guide/EQ6%20worm%20alignment.htm

Teraz pozostają tylko testy w terenie :)